سه شنبه, 02 بهمن 1397 - Tuesday 22 January 2019
 • unisensor
 • micro-milk
 • merck
 • givaudan
 • fonterra
 • eon
 • ekomilk
 • danisco
 • cremo-02
 • cremo-01
 • argeville
 • Valiren
کد تجاری استارترهای کفیر
 
خصوصیات
توانایی تولید گاز
Kefir DG
طعم ملایم و ویسکوزیته بالا
منفی
Kefir DT
طعم خاص کفیر و بافت خامه ای و یکنواخت
منفی
Kefir DC, DE
طعم ملایم وویسکوزیته بالا
منفی
Kefir DA
طعم خاص وبافت خامه ای و یکنواخت
منفی