سه شنبه, 02 بهمن 1397 - Tuesday 22 January 2019
 • unisensor
 • micro-milk
 • merck
 • givaudan
 • fonterra
 • eon
 • ekomilk
 • danisco
 • cremo-02
 • cremo-01
 • argeville
 • Valiren
کد تجاری استارترهای HOLDBAC
خصوصیات
مورد مصرف
HOLDBAC YM-B  
 
    جلوگیری از رشد کپک ها و مخمرها
فرآورده های تخمیری
HOLDBAC YM-C
 
کمی فراتر رفته و از رشد گونه های بیشتری از کپک و مخمر جلوگیری می کند
 
فرآورده های تخمیری
HOLDBAC LC  
 
جلوگیری از بادکردگی پنیر
 
پنیرهای سخت و نیمه سخت
 
HOLDBAC  Listeria
Anti- Listeria
 
پنیرهای نرم،گوشتهای فرآوری نیمه خشک و خشک،گوشت های چرخ شده تازه