سه شنبه, 02 بهمن 1397 - Tuesday 22 January 2019
 • unisensor
 • micro-milk
 • merck
 • givaudan
 • fonterra
 • eon
 • ekomilk
 • danisco
 • cremo-02
 • cremo-01
 • argeville
 • Valiren
کد تجاری استارترهای غیرمستقیم
خصوصیات
مورد مصرف
YO-MIX ۵۰۲ BULK
- رشد اسیدیته سریع
- طعم و آرومای بالا
- مقامت بالای فاژی
دوغ
YO-MIX ۶۰۱ BULK
- رشد اسیدیته سریع
- طعم و آروما و ویسکوزیته بالا
- مقامت بالای فاژی
ماست قالبی
CHOOZIT ۲۳۰ BULK
- حاوی باکتریهای مزوفیل می باشد
CO۲- عدم تولید گاز
- فاقد تخمیر سیتراتی
- ایجاد طعم و آرومای بالا
- مقامت بالای فاژی
پنیر فتا-پنیرهای سخت و نیمه سخت
CHOOZIT HMM۴ BULK
- تخمیر سیتراتی
CO۲- تولید گاز
- ایجاد طعم دی استیل
- مقامت بالای فاژی
پنیر خامه ای