سه شنبه, 02 بهمن 1397 - Tuesday 22 January 2019
 • unisensor
 • micro-milk
 • merck
 • givaudan
 • fonterra
 • eon
 • ekomilk
 • danisco
 • cremo-02
 • cremo-01
 • argeville
 • Valiren
کد تجاری استارترهای پروبیوتیک
خصوصیات
مورد مصرف
YO-MIX 215  
 
    بافت ملایم- طعم و آرومای بسیاربالا
 
مناسب جهت تولید دوغ و ماست های قالبی
 
YO-MIX 208
 
بافت قوی - طعم و آرومای بالا
 
مناسب جهت تولید ماست همزده و قالبی
 
YO-MIX 205
 
بافت ملایم - طعم وآرومای بسیاربالا
 
مناسب جهت تولید دوغ و ماست های قالبی
 
YO-MIX 211
 
بافت ملایم - طعم و آرومای بالا
 
مناسب جهت تولید دوغ و ماست های قالبی