سه شنبه, 02 بهمن 1397 - Tuesday 22 January 2019
 • unisensor
 • micro-milk
 • merck
 • givaudan
 • fonterra
 • eon
 • ekomilk
 • danisco
 • cremo-02
 • cremo-01
 • argeville
 • Valiren
کد تجاری استارترهای ماست و دوغ
خصوصیات
مورد مصرف
YO-MIX ۴۰۰ series
- بافت قوی و طعم و آرومای بالا
   - رشد اسیدیته بعد از فرآیند بسیار پائین می باشد
   - مقاومت بالا نسبت به فاژ
ماست قالبی
YO-MIX ۸۰۰ series
- رشد اسیدیته بالا
- طعم وآرومای بالا
- دارای گونه ای خاص از استروپتوکوکوس ها است که باعث افزایش ویسکوزیته و بافت قوی می شوند
ماست همزده-چکیده
YO-MIX ۵۰۰ series
- رشد اسیدیته ی بالا
- طعم و آرومای و ویسکوزیته بالا
- رشد اسیدیته بعد از فرآیند آن بسیار پائین      می باشد
دوغ