چهارشنبه, 25 مهر 1397 - Wednesday 17 October 2018
 • unisensor
 • micro-milk
 • merck
 • givaudan
 • fonterra
 • eon
 • ekomilk
 • danisco
 • cremo-02
 • cremo-01
 • argeville
 • Valiren

گرانول موسیر استریل

گرانول موسیر اشعه خورده جهت مصارف کارخانجات لبنیات و ماست بندیها ؛ استریل شده با اشعه گاما بدون هیچ گونه آلودگی ثانویه : این محصول در گریدهای مختلف و حتی بصورت پرک نیز موجود می باشد 

گرانول موسیر اشعه خورده علاوه بر عاری بودن از آلودگی ، نیاز به خیس کردن قبل از مصرف را نداشته و جذب آب قابل توجهی نیز دارد به همبن دلیل مصرف آن در ماست چکیده موسیر دار باعث افزایش صرفه اقتصادی می گردد . و مشکل گاز دار شدن ماستهای چکیده و همزده تا حد زیادی رفع می گردد 

 

mosir