یکشنبه, 01 بهمن 1396 - Sunday 21 January 2018
 • unisensor
 • micro-milk
 • merck
 • givaudan
 • fonterra
 • eon
 • ekomilk
 • danisco
 • cremo-02
 • cremo-01
 • argeville
 • Valiren

کیت فسفاتاز

کیت تشخیص فسفاتاز یا lactognest جهت تشخیص فسفاتاز قلیایی در شیر بوده و صحت پاستوریزاسیون را نشان میدهد و دارای 100 قرص (جهت 100 تست) می باشد