به وبسایت گروه بازرگانی پویا روش با پشتوانه یک دهه تخصص در صنعت لبنیات خوش آمدید...

سه شنبه, 21 مرداد 1399 - Tuesday 11 August 2020
کد تجاری استارترهای غیرمستقیم
خصوصیات
مورد مصرف
YO-MIX ۵۰۲ BULK
- رشد اسیدیته سریع
- طعم و آرومای بالا
- مقامت بالای فاژی
دوغ
YO-MIX ۶۰۱ BULK
- رشد اسیدیته سریع
- طعم و آروما و ویسکوزیته بالا
- مقامت بالای فاژی
ماست قالبی
CHOOZIT ۲۳۰ BULK
- حاوی باکتریهای مزوفیل می باشد
CO۲- عدم تولید گاز
- فاقد تخمیر سیتراتی
- ایجاد طعم و آرومای بالا
- مقامت بالای فاژی
پنیر فتا-پنیرهای سخت و نیمه سخت
CHOOZIT HMM۴ BULK
- تخمیر سیتراتی
CO۲- تولید گاز
- ایجاد طعم دی استیل
- مقامت بالای فاژی
پنیر خامه ای
اخبار صنعت غذا

join telegram