به وبسایت گروه بازرگانی پویا روش با پشتوانه یک دهه تخصص در صنعت لبنیات خوش آمدید...

سه شنبه, 21 مرداد 1399 - Tuesday 11 August 2020

phosphatas

آنزيم  فسفاتازقليايي Alkaline Phosphatase  يكي از آنزيم هاي طبيعي شير خام است . اين آنزيم در دمايي بالاتر از دماي نابودي ميكروب سل از بين مي رود و بنابراين كنترل آنزيم فسفاتاز بعد از پاستوريزاسيون معياري براي تشخيص صحت پاستوريزاسيون و عدم آلودگي مجدد شير پاستوريزه باشير خام است اساس آزمايش فسفاتاز عبارت است از : تجزيه استرهاي فنل فسفريك وآزاد شدنفنل كه با افزودن يك معرف رنگي مي توان آنرا مشخص نمود.

مشخصات : این کیت دارای 100 قرص (جهت 100 تست) می باشد و با نام هیل آلمان عرضه می گردد 

                                                                    

اخبار صنعت غذا

join telegram