شماره تماس 09131282634
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 18
بازرگانی پویا روش - درباره ما2
aaaaaبازرگانی پویا روش به پشتوانه یک دهه تخصص در صنعت لبنیات و با بهره گیری از کارشناسان صنایع غذایی از سال 84 در زمینه واردات و صادرات مواد اولیه صنایع غذایی، انواع شیر خشک اسکیم ، کره حیوانی ، کلیه محصولات لبنی ،انواع آبمیوه در بسته بندی های مختلف ، انواع کنسروجات و…  فعالیت می کند و صادرات بخش قابل توجهی از تولید کارخانجات صنایع غذایی کشور را بر عهده دارد.  به جرات می توان گفت گروه بازرگانی پویا روش تخصصی ترین شرکت بازرگانی در زمینه صادرات انواع محصولات لبنی و صنایع غذایی  کشور می باشد . بازرگانی پویاروش ، شرکت شناخته شده ای در زمینه تامین مواد اولیه صنایع لبنی داخل کشور نیز بوده و تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی کارخانجات صنایع لبنی و غذایی داخل کشور ایران  نیز از افتخارات مجموعه پویاروش می باشد.
bbbbbbbbbbbbbbبازرگانی پویا روش به پشتوانه یک دهه تخصص در صنعت لبنیات و با بهره گیری از کارشناسان صنایع غذایی از سال 84 در زمینه واردات و صادرات مواد اولیه صنایع غذایی، انواع شیر خشک اسکیم ، کره حیوانی ، کلیه محصولات لبنی ،انواع آبمیوه در بسته بندی های مختلف ، انواع کنسروجات و…  فعالیت می کند و صادرات بخش قابل توجهی از تولید کارخانجات صنایع غذایی کشور را بر عهده دارد.  به جرات می توان گفت گروه بازرگانی پویا روش تخصصی ترین شرکت بازرگانی در زمینه صادرات انواع محصولات لبنی و صنایع غذایی  کشور می باشد . بازرگانی پویاروش ، شرکت شناخته شده ای در زمینه تامین مواد اولیه صنایع لبنی داخل کشور نیز بوده و تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی کارخانجات صنایع لبنی و غذایی داخل کشور ایران  نیز از افتخارات مجموعه پویاروش می باشد.
ccccccccccccccبازرگانی پویا روش به پشتوانه یک دهه تخصص در صنعت لبنیات و با بهره گیری از کارشناسان صنایع غذایی از سال 84 در زمینه واردات و صادرات مواد اولیه صنایع غذایی، انواع شیر خشک اسکیم ، کره حیوانی ، کلیه محصولات لبنی ،انواع آبمیوه در بسته بندی های مختلف ، انواع کنسروجات و…  فعالیت می کند و صادرات بخش قابل توجهی از تولید کارخانجات صنایع غذایی کشور را بر عهده دارد.  به جرات می توان گفت گروه بازرگانی پویا روش تخصصی ترین شرکت بازرگانی در زمینه صادرات انواع محصولات لبنی و صنایع غذایی  کشور می باشد . بازرگانی پویاروش ، شرکت شناخته شده ای در زمینه تامین مواد اولیه صنایع لبنی داخل کشور نیز بوده و تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی کارخانجات صنایع لبنی و غذایی داخل کشور ایران  نیز از افتخارات مجموعه پویاروش می باشد.

بازرگانی پویا روش به پشتوانه یک دهه تخصص در صنعت لبنیات و با بهره گیری از کارشناسان صنایع غذایی از سال 84 در زمینه واردات و صادرات مواد اولیه صنایع غذایی، انواع شیر خشک اسکیم ، کره حیوانی ، کلیه محصولات لبنی ،انواع آبمیوه در بسته بندی های مختلف ، انواع کنسروجات و…  فعالیت می کند و صادرات بخش قابل توجهی از تولید کارخانجات صنایع غذایی کشور را بر عهده دارد.  به جرات می توان گفت گروه بازرگانی پویا روش تخصصی ترین شرکت بازرگانی در زمینه صادرات انواع محصولات لبنی و صنایع غذایی  کشور می باشد . بازرگانی پویاروش ، شرکت شناخته شده ای در زمینه تامین مواد اولیه صنایع لبنی داخل کشور نیز بوده و تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مصرفی کارخانجات صنایع لبنی و غذایی داخل کشور ایران  نیز از افتخارات مجموعه پویاروش می باشد.

هههههههههههههههههههههههههههههههه
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسس

شما اولین کسی باشید که کامنت میگذارد