شماره تماس 09131282634
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 18
بازرگانی پویا روش - استارتر دنیسکو پنیر
استارتر دنیسکو پنیر
21 مرداد 1393 دسته بندی استارتر دنیسکو
کد تجاری استارترهای پنیر
خصوصیات
مورد مصرف
CHOOZIT Feta
   - رشد اسیدیته سریع
   - فاقد تخمیر سیتراتی
   - دارای خاصیت پروتئولیتیکی و ایجاد طعم و آرومای بالا
پنیر فتا-پنیرهای سفید آب نمکی
CHOOZIT RA
- حاوی باکتریهای ترموفیل و مزوفیل
- رشد اسیدیته سریع و زمان انکوباسیون کوتاه
- مقاومت بالا نسبت به فاژ
پنیر فتا- پنیرچدار- پنیرهای نیمه سخت
CHOOZIT MA
- حاوی باکتریهای مزوفیل 
- رشد اسیدیته کندتر نسبت به استارترهای FetaوRA
- مقاومت بالا نسبت به فاژ
پنیر فتا- امنتال – پنیرهای نرم کوارک
PROBAT ۳۲۲&۲۲۲
- رشد اسیدیته سریع
- قابلیت تخمیر سیتراتی
- طعم و آرومای بالا
پنیر خامه ای
CHOOZIT TM
- تولید اسیدیته سریع
- امکان فعالیت با ماده خشک بالاتراز ۵۰%
پنیر پیتزا و موزرلا

شما اولین کسی باشید که کامنت میگذارد