شماره تماس 09131282634
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 18

نمایندگــی فــروش ولیــرن ایتالیــا

گــروه بازرگانــی پویــا روش

 • معرفی گروه بازگانی پویا روش

  اصطلاحات تخصصی صنعت لبنی


  California mastitis test- CMT

  این آزمون به عنوان یک تست تشخیصی جهت تعیین شمار سلولهای سوماتیک شیر و سلامت دام مورد استفاده قرار می گیرد. به این منظور معرف با مواد سلولی موجود در شیر واکنش می دهد و به این ترتیب بر اساس میزان لخته حاصله حدود سلولهای سوماتیک تخمین زده می شود.


  Casein

  گروهی از فسفوپروتئین های شیر که از پروتئینهای اصلی آن محسوب می گردند.


  Cleaned-in-place

  شستشوی تجهیزات شیر با سیرکوله کردن محلول های شستشو در داخل آنها بدون جدا کردن بخش های مختلف از یکدیگر.


  Churning

  فرایند زدن خامه جهت تولید کره، که منجر به تجمع گلبولهای چربی و جدا شدن آنها از فاز مایع می گردد.

  Colostrum

  آغوز یا کلستروم به مایع زرد رنگ مترشحه از پستان دام تا چند روز پس از زایمان اطلاق می گردد، که دارای کازئین ، لاکتوز و چربی کمتر از شیر طبیعی می باشد و به عنوان منبع غنی از آنتی بادی محسوب می گردد.

  Curd
  به لخته شیر اطلاق می شود که در مورد شیر کامل شامل کازئین، چربی و پروتئین های آب پنیر و در شیر بدون چربی حاوی کازئین و پروتئین های آب پنیر و مقادیر بسیار ناچیزی از چربی می باشد.


  D

  Dairy drink

  نوشیدنی لبنی نظیر شیر سویا و شیر فاقد لاکتوز.

  Dairy product

  فراورده های شیری نظیر خامه، کره، پنیر و...

  E
  Epithelum

  شیر در داخل یاخته هایی تحت عنوان اپیتلیوم در غدد پستانی دام تولید می گردد.

  Electrodyalysis
  فرايندي است كه در آن يونهاي محلول از يك غشاي تبادل يوني به وسيله جريان الكتريكي خارج مي گردند. اين روش در املاح زدايي آب پنير به كار مي رود.

  F

  Food and Drug Administration- FDA

  سازمان غذا و دارو ایالت متحده که مسئول وضع قوانین و مقررات در رابطه با غذا، دارو و لوازم آرایشی بهداشتی است.


  Fermented Milks

  شيرهاي تخميري

  G
  Ghee

  به شکل تغلیظ شده چربی شیر که از قابلیت نگهداری بهتری برخورد دار است، اطلاق می شود و در مناطق مختلف با عناوین متفاوتی نظیر ghee در هند یا Samna در مصر نامیده می شود.


  GC - Gas Chromatography

  نوعي كروماتوگرافي است كه فاز متحرك در آن حالت گازي دارد و فاز ثابت مي تواند مايع يا جامد باشد.

  Gerber Method

  روش ساده و ارزان براي اندازه گيري چربي شير است و در سال 1892 توسط دكتر ژربر از بنيانگذاران صنايع شير سوئيس ابداع گرديده است. در اين روش از چربي سنج(بوتيرومتر ژربر ) استفاده مي شود.

  H
  Homogenization

  به تبدیل گویچه های بزرگ چربی به ذرات ریز اطلاق می شود که مانع به هم پیوستن گلبولهای چربی می گردد.


  I

  International Dairy Federation- IDF

  فدراسیون بین المللی شیر که مهمترین مرجع جهانی شیر می باشد.

  J

  Jomil

  نوعي ماست حرارت داده شده پاستوريزه كه در كشورهاي اروپاي غربي از جمله آلمان و هلند بازار فروش دارد.


  Junket

  شير كشت داده شده كه در كشور سوئد تهيه مي شود. نوعي ماست تازه و شيرين كه ماده خوشبوي به آن مي زنند.

  K
  Kefir

  نوشیدنی تخمیری مشابه ماست رقیق.


  Kejeldahl Method

  دقيقا روش اندازه گيري مواد ازته است و IDF آن را براي تعيين پروتئين هاي شير به عنوان مرجع مقايسه انتخاب و استاندارد نموده است.

  Kelder Milk

  يكي از انواع شيرهاي تخميري كه در كشورهاي اسكانديناوي مصرف مي شود.


  Kumiss

  نوعي شير تخميري كه معمولا از شير ماديان تهيه مي شود و در روسيه و قفقاز از لحاظ سلامت داراي اهميت زيادي است.

  L

  Lact/ Lacti/ Lacto

  شير- اسيد لاكتيك

  Lactation period
  دوره شیردهی به مدت زمانی که دام پس از زایمان قادربه تولید شیر می باشد اطلاق می گردد.

  Lactometer= Lactodensimeter

  وسيله مخصوص اندازه گيري دانسيته شير.

  Lactoperoxidase System

  سيستمي مركب از يون تيوسيانات ، آب اكسيژنه و آنزيم لاكتوپراكسيداز كه داراي اثرات ضدميكروبي بوده و در شير وجود دارد.

  Lactose Intolerance

  بيماري عدم تحمل لاكتوز كه در نتيجه عدم وجود يا وجود مقادير كم لاكتاز روده اي به وجود مي آيد.

  M

  Mastitis

  به التهاب غدد پستاني دام اصطلاحاً ورم پستان اطلاق ميشود، كه مهمترين عامل افزايش سلولهاي سوماتيك شير به شمار می آید.


  Milk preservative

  ترکیب مورد استفاده برای پایداری و حفظ نمونه های شیر در حین انتقال به آزمایشگاه. (نظیر برونوپول)

  Milk serum
  سرم شیر یا جزء بدون چربی شیر.


  N
  Non-Protein Nitrogen- NPN

  علاوه بر ترکیبات پروتئینی شیر حاوی ترکیباتی است که حاوی ازت غیر پروتئینی می باشند، این ترکیبات در محلول اسید تری کلرواستیک 12% محلولند و در حدود 5% کل نیتروژن شیر را به خود اختصاص می دهند.

  Nisin

  يكي از معمولترين باكتريوسينها داراي ساختار پپتيدي كه در مقابل باكتريهاي گرم مثبت و شكل اسپوري آنها بسيار موثر است.


  O
  Oxytocin

  هورمون طبیعی محرک ترشح و خروج شیر اکسی توسین نام دارد.

  Overrun

  اصطلاحي است كه در مورد محصولات حجيم شده ( به طرق مختلف مثل هوادهي) نسبت به ماده اوليه آن به كار مي رود. از اين نوع محصولات مي توان خميرها ، بستني، بيسكويت پف كرده، كرم مارش مالو و خامه زده شده اشاره كرد. به خصوص افزايش حجم بستني به وسيله زدن هوا به داخل مخلوط طي فرايند انجماد overrun ناميده مي شود.


  P

  Pasteurization

  بر اساس تعریف IDF پاستوریزاسیون فرایند حرارتی است که به منظور به حداقل رساندن خطرات ناشی از میکروارگانیسم های بیماریزای شیر صورت می گیرد و حداقل تغییرات فیزیکی ،شیمیایی و ارگانولپتیکی را در محصول ایجاد می کند.فرایند حرارتی پیشنهادی IDFبرای پاستوریزاسیون شیر ºC71.7 به مدت 15 ثانیه یا ºC 62.7 به مدت 30 دقیقه می باشد.

  Permeate

  فاز عبوری ازغشای فـــیلتراسیون.


  Q

  Quark

  یکی از انواع پنیرهای تازه منعقد شده با اسید.

  R

  Retentate

  فاز باقی مانده پشت غشای فـــیلتراسیون.

  S
  Somatic Cells

  سوماتيك در لغت به معناي مشتق شده از بدن ميباشد. سلولهاي سوماتيك شامل سه نوع سلول اصلي پليمورفونوكلئرها (PMN)، ماكروفاژها، لمفوسيتها هستند و دارای تعداد کمی سلولهای اپیتلیال می باشند.

  Sterilization

  فرایند استریلیزاسیون فرایند حرارتی است که با هدف نگهداری طولانی مدت شیر صورت می گیرد و برای رسیدن به این هدف کلیه میکروارگانیسم ها و اسپورهای موجود توسط حرارت نابود گردد.

  T
  Termization

  ترمیزاسیون فرایند حرارتی ملایمی است که برای افزایش ماندگاری شیر قبل از پاستوریزاسیون یا سایر فرایندهای شدید حرارتی اعمال می شود و غالبا در مورد شیرهای خامی که قبل از مصرف مدتی تحت شرایط سرد نگهداری می شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

  Titratable acidity

  اندازه گیری یونهای هیدروژن قابل تیتر شامل یونهایH+ آزاد در محلول و آنهایی که به همراه اسیدها و پروتئینها می باشند.


  U
  Ultrafiltration

  اولترافـــیلتراسیون را می توان یک فرایند جداسازی غشایی با استفاده از نیروی فشار معرفی نمود که می تواند جداسازی و تغلیظ موادی با وزن ملکولی بین 3 10 تا 106 دالتون را انجام دهد، که از آن به طور وسیع در صنعت لبنیات استفاده می شود.

  V

  Vat pasteurization

  پاستوریزاسیون شیر در دمای حداقل 62.8 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه، در حالیکه در یک دیگ دو جداره مرتبا در حال هم زدن است.


  W

  Whey

  آب پنیر، آب و مواد جامد شیر است، که پس از جدا کردن لخته باقی می ماند و حاوی 5/93 درصد آب و 5/6 درصد لاکتوز، پروتئین، مواد معدنی، آنزیم، ویتامینهای محلول در آب و مقادیر ناچیزی از چربی است.


  X

  Xanthin oxydase
  یکی از آنزیم های موجود در شیر به غشای گویچه های چربی متصل است و گزانتین را تچزیه می گند و اسید اوریک آزاد می کند.


  Y
  Yoghurt
  فراورده تخمیری شیر که نتیجه دو تخمیر لاکتیکی همراه با هم می باشد و نهایتا منجر به تولید طعم ترش ملایم است.


  Z

  Zeta potential
  در سطح ذرات کلوئیدی نظیر کازئین دو لایه الکتریکی وجود دارد و اختلاف پتاسیل الکتریکی بین این دو لایه پتانسیل زتا نامیده می شود که از عوامل پایدرای دیسپرسیونها محسوب می گردد

  جزئیات بیشتر

گروه بازرگانی پویا روش چه کارهایی انجام میدهد؟
اخبار و مقالات دنیای لبنیات و مواد اولیه لبنی